Ve svÄ›tÄ› existuje pomÄ›rnÄ› velké množství nejrůznÄ›jších stereotypů. NÄ›které jsou platné více, jiné ménÄ›, avÅ¡ak naprostá vÄ›tÅ¡ina z nich je velmi dobÅ™e známa. Mezi nÄ› patří i láska mužů k autům. Ta zaÄíná již v chlapeckém vÄ›ku, kdy si malí kluci hrají s autíÄky, a pokraÄuje až do dospÄ›losti. Zde se jen modely vymÄ›ní za skuteÄný vůz. SamozÅ™ejmÄ›, toto se netýká vÅ¡ech mužů, avÅ¡ak i zde platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. Z jakého důvodu ale tento stereotyp vznikl? OdpovÄ›Ä nám může dát psychologie. Možná se to bude zdát zvláštní, avÅ¡ak nejedná se vůbec o novou záležitost. Již v dávné minulosti, kdy jeÅ¡tÄ› auta neexistovala, se muži se stejnou vášní vÄ›novali svým koním a pÅ™edhánÄ›li se v tom, který má toho nejlepšího. ProstÅ™edek se zmÄ›nil, avÅ¡ak smysl zůstal stejný.

 

koupě nového auta

 

V podstatÄ› jde o to ukázat, že jsme lepší než ostatní. Zatímco pro ženu pÅ™edstavuje auto obvykle pouze dopravní prostÅ™edek, na kterém příliÅ¡ nelpí (i když i zde existují výjimky), pro muže je to nÄ›co jiného. Pro nÄ› je auto v podstatÄ› prodloužením jich samotných. Vůz se zkrátka stane jejich souÄástí, zvláštÄ› jedná-li se o vytoužený model.

 

jízda v novém autě

 

Tato touha má své koÅ™eny již v pravÄ›ku, kdy se praÄlovÄ›k snažil získat partnerku. A stejnÄ› jako dnes, i tehdy byly ženy vybíravé a chtÄ›ly jen toho nejlepšího. AvÅ¡ak zatímco dříve muži dokazovali svou zdatnost ulovenými mamutími kly a jinými trofejemi, dnes již nÄ›co takového není možné. StÄ›na plná paroží na ženu zkrátka příliÅ¡ nezapůsobí, mnoho z nich naopak odradí. Bylo tedy zapotÅ™ebí najít nÄ›co jiného.

 

Tím se stali nejprve konÄ›, a posléze automobily. I když původní zájem, tedy zapůsobit na ženu, se dostal ponÄ›kud do pozadí, instinktivní touha ukázat, že jsme lepší, než ostatní, v nás zůstala. A tak se muži starají o svůj vůz, aniž by si uvÄ›domovali, proÄ to vlastnÄ› dÄ›lají. A podobnÄ› jako jiná instinktivní chování, ani toto zÅ™ejmÄ› hned tak nevymizí – zvláštÄ› když na to není žádný spoleÄenský tlak.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup