Řízení automobilu omezuje nejen v naší zemi řada předpisů a zákonů. Některé z nich máme zavedeny již dlouho, jiné jsou relativní novinkou. Mezi tu druhou skupinu lze pak zařadit i absolutní přednost chodců na přechodu.

 

Ta jednoduÅ¡e znamená, že pokud u pÅ™echodu Äeká chodec, musíme jej vždy pustit a umožnit mu pÅ™ejít. To má zabránit tomu, aby musel Äekat tÅ™eba i půl hodiny, než se bude moci dostat na druhou stranu, zvláštÄ› pak na velmi frekventované silnici.

 

typický silniÄní pÅ™echod

 

Toto nařízení vÅ¡ak sebou pÅ™ineslo i problémy. NÄ›které se daly oÄekávat, jiné byly pro vÅ¡echny pÅ™ekvapením. Mnohé z nich nejsou dodnes vyÅ™eÅ¡eny, a tak obÄas dochází na pÅ™echodech ke kolizím, Äasto s tragickými následky.

 

Asi nejvÄ›tším problémem je, že si mnozí chodci nejsou vÄ›domi takzvané brzdné dráhy. Vejdou do silnice, aniž by si uvÄ›domili, že blížící se vůz nemá již Å¡anci zastavit. To platí pÅ™edevším na mokré Äi namrzlé vozovce, kde je brzdná dráha o to delší.

 

ÄlovÄ›k pÅ™echázející po pÅ™echodu

 

Problémem je i fakt, že chodci mnohdy nejsou příliÅ¡ dobÅ™e vidÄ›t. ZvláštÄ› starší lidé nosí obleÄení pomÄ›rnÄ› nevýrazné barvy, takže je pak lze za mlhy Äi deÅ¡tÄ› velmi snadno pÅ™ehlédnout. To si vÅ¡ak Äasto neuvÄ›domují. I proto lze doporuÄit, aby ÄlovÄ›k nosil minimálnÄ› jeden barevnÄ› výrazný kousek. RozhodnÄ› tím Å™idiÄům ulehÄíte práci.

 

ÄŒasto se setkáváme i s tím, že lidé naopak pÅ™ed pÅ™echodem Äekají a nedávají dostateÄnÄ› najevo svůj zájem pÅ™ejít, případnÄ› jej sice dají najevo, ale nepÅ™echází, například protože jsou v rozhovoru s nÄ›kým jiným. Obojí Å™idiÄe mate a znaÄnÄ› komplikuje situaci.

 

Bohužel, vÄ›tÅ¡inu uvedených problémů není nijak snadné odstranit. Nelze totiž oÄekávat, že se lidé najednou zaÄnou chovat pÅ™esnÄ› podle pÅ™edpisů. ŘidiÄům tedy nezbývá, než si dávat u každého pÅ™echodu zvýšený pozor a jet tak rychle, aby bylo možné kdykoliv okamžitÄ› zastavit. Nikdy totiž nemůžete vÄ›dÄ›t, kdy vám tam vbÄ›hne nÄ›jaký spÄ›chající chodec.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup