Insolvenční zákon v dnešní podobě umožňuje takzvaný osobní bankrot, neboli oddlužení pro osoby, které nejsou podnikateli nebo jejich dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti. Jedná se o možnost zbavit se tak dluhové pasti, kdy více, než dluhy narůstají penále, úroky z prodlení a soudní výlohy. Člověk pak splácí do nekonečna tyto druhotné dluhy místo těch původních a ze situace není cesta ven. Pokud tento člověk pracuje, může si požádat o zmiňované oddlužení. V současné době je schváleno tomu, u koho je předpoklad, že za pět let splatí minimálně třicet procent výše stávajících dluhů.
prázdné kapsy
Pomůže změna?
Návrh novely zákona však nyní přichází s mírnějšími pravidly proto, aby se do okruhu osob, které se mohou zbavit nekončících starostí s penězi, dostali i ti, kteří kupříkladu nepracují.
Zastánci novely tvrdí, že člověk, který se neustále topí v dluhové pasti, se splátek nemá šanci za normálních okolností zbavit. Měsíčně splatí ze svých pohledávek minimum, navíc dluh a další úroky stále rostou mnohonásobně více, než je člověk schopen z dluhu umazat. Není tak šance, že by v průběhu života situaci vyřešil. Exekuce či obstavený účet mu nedovolují pracovat legálně, protože vše, co by vydělal, by šlo na dluhy. Kdyby však bylo tomuto člověku umožněno oddlužení, za sedm let, místo stávajících pěti, by byl dluh zcela odpuštěn. Současně by nezáleželo na tom, kolik by ve výsledku bylo z dluhu splaceno, ale hlavní je, že by člověk něco splácel. Dle navrhovatelů novely by měl takový člověk motivaci začít opět normálně žit, tedy pracovat a platit daně a nebyl by závislý na sociálních dávkách, naopak by státu odváděl daně.
svěrák a peněženka
Nebude to horší?
Odpůrci tvrdí, že lidé budou mírnější kritéria zneužívat a těžit z toho, že si mohou vzít úvěry, které nikdy nemusejí splatit. Novela však myslí i na tyto situace. Člověk, který si o oddlužení požádá, bude prověřen. Bude se tedy zjišťovat, zda si úvěr nevzal lehkovážně v době, kdy již věděl, že je nad jeho možnosti, a zda je schopen a ochoten na splacení dluhu spolupracovat s insolvenčním správcem.
Otázkou tedy zůstává, zda situace někam povede. Lidé se bezmyšlenkovitě zadlužují a budou tak činit zřejmě nadále. Věřitelé se zřejmě většiny svých peněz nedočkají. Nepoctivé a nevýhodné půjčky zde stále budou, protože lidé s nejnižšími příjmy s žádostí u seriózní společnosti nepochodí, a tak se dluhová spirála stále točí. Zda ji pomůže rozmotat nový způsob oddlužení, ukáže až čas.