Pokud uvažujete o prodeji společnosti neměli byste nic nechat náhodě. Zjištění všech informací Vás může zachránit od nepříjemností.

Pokud máte rádi výzvy, chcete ukončit podnikání anebo chcete jen zúročit své podnikatelské nadání máte možnost společnost prodat. Prodej firmy jako celku je nejčastější formou. Není tedy třeba její fungování hned ukončovat. Existuje mnoho společností, které Vám pomohou a Vaši firmu prodají. K tomu, aby jste mohli společnost prodat budete potřebovat potvrzení o bezdlužnosti firmy a to ze strany finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, celního úřadu a samozřejmě státní správy sociálního zabezpečení. Jako další věc je potřeba mít připravené prohlášení o bezdlužnosti i ze strany majitele dané firmy a nedílnou součástí musí být i kompletní účetnictví firmy. Poté na základě kupní smlouvy dojde k převodu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího včetně všech závazků firmy.

ruce

Jak prodat firmu

U společnosti na prodej je potřeba nejprve udělat fázi přípravy. Do té je třeba zahrnout i rychlé jednání, neboť firma díky tomu může ztrácet na své hodnotě. V této přípravné fázi je potřeba si připravit všechny potřebné dokumenty o bezdlužnosti a organizační strukturu firmy. Jako druhou fázi můžeme považovat vytvoření nabídky. Tento proces není dobré podceňovat, neboť je to taková propagace firmy. Poté si vytvořte seznam potenciálních kupujících, o kterých si myslíte, že by o Vaši společnost měli zájem. A těm poté právě odešlete nabídkový list, který jste si vytvořili v předchozím kroku. Dalším důležitým krokem je stanovení ceny firmy. Po výběru jednoho kupujícího nastává fáze vyjednávání, a to hlavně ohledně smlouvy. Poslední části je konečná verze smlouvy, její podpis a samozřejmě úhrada celé kupní ceny nebo jen její části dle smlouvy.

grafy

Další forma prodeje

Pokud se na prodej společnosti netroufáte máte také možnost využít externího poradce. Hlavním přínosem je jeho zkušenost v této oblasti. A disponuje nezávislým pohledem.